Photo by Peter Hershey on Unsplas

Photo by Peter Hershey on Unsplas

Photo by Capturing the human heart. on Unsplash

Education is a reach

Online Learning

Photo by Sasint on Pixabay
previous arrow
next arrow
Slider

ရေသည်ပြဇာတ် (MWD)

 

မြဝတီ မီဒီယာ မှ တင်ဆက်သော   သင်ယူလေ့လာ ပညာရေးသင်ခန်းစာ တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း စနစ်သစ် မြန်မာစာ (ရေသည်ပြဇာတ်) ။

ဤသင်ခန်းစာများသည် မြဝတီ မီဒီယာ မှ တင်ဆက်သော သင်ယူလေ့လာ တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း ပညာရေးသင်ခန်းစာ ပို့ချချက် များ ဖြစ် ပါသည်။

သင်ယူသူတို့ လွယ်ကူစေရန် အတွက် ဆရာဦးရွှေမိုး (ဂုဏ်ထူး မြန်မာစာ)  သင်ကြား ပို့ချပေးထားသော  တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း မြန်မာစာ (ရေသည်ပြဇာတ်
) ဘာသာရပ်သင်ခန်းစာများကို အပိုင်းလိုက် အစဉ်အတိုင်း ကြည့်ရှု သင်ယူနှိုင် ရန် စီစဉ် ဖေါ်ပြပေးထားပါသည်။

Course Information

Course Instructor

Admin Admin Author

ရေသည်ပြဇာတ် အပိုင်း(၁)

ရေသည်ပြဇာတ် အပိုင်း(၂)

ရေသည်ပြဇာတ် အပိုင်း(၃)

ရေသည်ပြဇာတ် အပိုင်း(၄)

ရေသည်ပြဇာတ် အပိုင်း(၅)

ရေသည်ပြဇာတ် အပိုင်း(၆)

ရေသည်ပြဇာတ် အပိုင်း(၇)

ရေသည်ပြဇာတ် အပိုင်း(၈)

ရေသည်ပြဇာတ် အပိုင်း(၉)

ရေသည်ပြဇာတ် အပိုင်း(၁၀)

ရေသည်ပြဇာတ် အပိုင်း(၁၁)

ရေသည်ပြဇာတ် အပိုင်း(၁၂)

ရေသည်ပြဇာတ် အပိုင်း(၁၃)

ရေသည်ပြဇာတ် အပိုင်း(၁၄)

ရေသည်ပြဇာတ် အပိုင်း(၁၅)

ရေသည်ပြဇာတ် အပိုင်း(၁၆)

ရေသည်ပြဇာတ် အပိုင်း(၁၇)

This section does not have any lessons.

ရေသည်ပြဇာတ် အပိုင်း(၁၈)

3 thoughts on “ရေသည်ပြဇာတ် (MWD)”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *